ZAPISY
 
Zapisy przyjmujemy do piątku, 26 kwietnia 2018 r. 
 
Zgłoszenia możesz dokonać:
- bezpośrednio w recepcji SDK DanceOFFnia
- telefonicznie +85 652 51 64 lub 666 820 319
- mailowo: studio@danceoffnia.pl 
Z DOPISKIEM Kalejdoskop 2018: warsztaty współczesnego
 
Dokonując zgłoszenia podaj:
1. wybrany warsztat
2. swoje imię i nazwisko
3. numer kontaktowy (w przypadku osób niepełnoletnich prosimy o numer do rodzica/opiekuna) 
4. wiek