"Dalcroze Nieodkryty - Laboratorium"

Zapraszamy serdecznie na projekt "Dalcroze Nieodkryty  - Laboratorium" Marty Zawadzkiej.To projekt przybliżający sylwetkę Emila Jaques-Dalcroze'a (żyjącego na przełomie XIX i XX w. muzyka, kompozytora i pedagoga) i jego metodę, która jest szeroko pojętym cielesnym doświadczaniem muzyki. 
 
Dzięki nowatorskiemu spojrzeniu na ruch Dalcroze przyczynił się do zmiany w myśleniu o tańcu. Metoda ta zwana rytmiką jest powszechnie stosowana w edukacji muzycznej. Celem projektu jest przybliżenie metody i próba stworzenia przydatnego „narzędzia” do pracy z muzyką współczesnym artystom tańca: choreografom i tancerzom współczesnym. 
 
Projekt realizowany w ramach stypendium MKiDN.
 
 
 
MARTA ZAWADZKA

Tancerka, choreograf, pedagog, teoretyk tańca, muzyk.Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (na 2018 r.). Tańczyła na wielu festiwalach w kraju i za granicą. Współpracuje z teatrami instytucjonalnymi i niezależnymi. Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego również warsztaty: z tańca współczesnego, plastyki ruchu, świadomości ciała. Współpracuje z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi i organizacjami pożytku publicznego. Koordynowała i prowadziła zajęcia w wielu projektach edukacyjnych dotyczących tańca i szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Autorka artykułów nt. tańca. Członek zarządu Polskiego Forum Choreologicznego.
 
W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 zrealizuje projekt „Dalcroze Nieodkryty - Laboratorium”.
 
"Dalcroze Nieodkryty"
 
Zapraszamy serdecznie na projekt "Dalcroze Nieodkryty" - Laboratorium Marty Zawadzkiej.To projekt przybliżający sylwetkę Emila Jaques-Dalcroze'a (żyjącego na przełomie XIX i XX w. muzyka, kompozytora i pedagoga) i jego metodę, która jest szeroko pojętym cielesnym doświadczaniem muzyki. 
 
Dzięki nowatorskiemu spojrzeniu na ruch Dalcroze przyczynił się do zmiany w myśleniu o tańcu. Metoda ta zwana rytmiką jest powszechnie stosowana w edukacji muzycznej. Celem projektu jest przybliżenie metody i próba stworzenia przydatnego „narzędzia” do pracy z muzyką współczesnym artystom tańca: choreografom i tancerzom współczesnym. 
 
Projekt realizowany w ramach stypendium MKiDN.
 
MARTA ZAWADZKA- tancerka, choreograf, pedagog, teoretyk tańca, muzyk.Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (na 2018 r.). Tańczyła na wielu festiwalach w kraju i za granicą. Współpracuje z teatrami instytucjonalnymi i niezależnymi. Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego również warsztaty: z tańca współczesnego, plastyki ruchu, świadomości ciała. Współpracuje z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi i organizacjami pożytku publicznego. Koordynowała i prowadziła zajęcia
w wielu projektach edukacyjnych dotyczących tańca i szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Autorka artykułów nt. tańca. Członek zarządu Polskiego Forum Choreologicznego.
 
W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 zrealizuje projekt laboratorium „Dalcroze Nieodkryty”.