Sigulare Tantum

Krakowski Teatr Tańca
Singulare tantum

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

Niedziela, 29 kwietnia, godz. 19:00
 


Czas trwania: 46 min

Wykonanie: Eryk Makohon, Paweł Łyskawa, Katarzyna Pawłowska
 
Spektakl powstał w twórczym dialogu pomiędzy choreograficznym kolektywem (Eryk Makohon, Katarzyna Pawłowska, Paweł Łyskawa) a turecką choreografka i krytyczką tańca, Ayrin Ersoz, zaproszoną do współpracy w ramach programu "rezydencja/premiera 2017" Gdańskiego Festiwalu Tańca. Spotkanie trójki aktorów z widownią staje się punktem wyjścia do zbudowania kilku przenikających się obrazów. Doświadczenie pojedynczości w zbiorowości staje się wspólnym przeżyciem aktorów i widzów. <człowiek> to jeden z nielicznych rzeczowników, który nie posiada liczby mnogiej, liczby pojedynczej nie posiada rzeczownik <ludzie>, tzw. "plurale tantum". Może nie bez znaczenia <samotność> to kolejny rzeczownik, którego gramatyczną cechą jest pojedynczość…

Krakowski Teatr Tańca
 
Powstał w 2008 roku. Obecnie Teatr współtworzony jest przez tandem artystyczny Eryka Makohona i Pawła Łyskawy, którzy działają z grupą niezależnych tancerzy. Teatr posiada w swoim dorobku ponad dwadzieścia spektakli: scenicznych, ulicznych oraz realizowanych w przestrzeniach nieteatralnych. Trudno jednoznacznie określić estetykę Teatru. Ze względu na architektoniczne wykształcenie jego twórcy, krytycy jako wyróżnik podkreślają częste operowanie obrazami oraz plastykę spektakli, budowaną światłem oraz architekturą ciała i ruchu.